2013. január 3.

1 éves képzés

Kedves érdeklődők!

2013. Január 10-ig még lehet jelentkezni!

Magyar Hagyomány Műhely 1 éves képzésére:

http://naput.hu/ajinmenu-32/esem-mainmenu-27/1705-magyar-hagyomany-muhelye-2013

Költsége: 2 félévre (50.000.- + 40.000.-) + nyári tábor

Ált. jellemzői:

A Magyar Hagyomány Műhelye tanfolyamon, e szerves műveltségre alapozó iskolában mind az elméleti, mind a gyakorlati munkát műhelyszerűen, a hallgatók cselekvő részvételével szándékozunk megvalósítani, a szellemi és a kézműves tevékenység lehető legjobb egybehangolásával, a tanfolyam valamennyi foglalkozásán. Mester és tanítvány együtt keresi majd a legalkalmasabb módszert, figyelembe véve a hazai pedagógia legnemesebb eredményeit.
Várjuk mindazokat a tanfolyamra, akik fontosnak tartják a Műhely szellemiségét és célkitűzéseit. E szellemiség az élet minden területén “eligazít”, az egyre inkább igényelt természetességet segíti.

jelentkezési lap itt:

J E L E N T K E Z É S I    L A P
 
 
Alulírott az 1. és 2. számú mellékletben közölteket tudomásul véve, a leírtakkal mindenben egyetértve jelentkezem és fölvételemet kérem a Magyar Hagyomány Műhelye egyéves tanfolyamra.
 
 
Név: ............................................................................ Foglalkozás:...............................……………………
Kedvelt foglalatosság: ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......................
…………………………………………………………………………………………………......................
 
Születés ideje: …..........év, …….. hó ….. nap;
 
Lakcím (irányítószámmal): ..........……..........................................................................................................
 
Telefon: ................................................................... Villámlevél: ……..……………………….........……...
 
 
 
Kézműves műhelyek és játék-, táncműhely (a választott, egyetlen műhelyfoglalkozást kérjük aláhúzni):
 
              - Batikolás
              - Bőrművesség
              - Fafaragás
              - Kosárfonás
              - Nemezelés
              - Rajzműhely
              - Szövés
              - Szokásjáték-műhely
              - Táncműhely
              - “Varázs”-műhely
 
Ezen jelentkezési lap beérkezési határideje 2013. január 10-e. A jelentkezés az első félévi díj 2013. januárban a helyszínen történő befizetésével lesz elfogadott.
 
 
 
Kelt: ............................................, 2012. ….. ..........................................
 
 
 
 
 
..........................................………
aláírás

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése